Modexpress: slimmere logistiek met data

Uitdaging

Het verbeteren van de logistieke planning: welke artikelen zullen naar verwachting snel worden uitgeleverd en welke artikelen kunnen naar een opslaglocatie.

Oplossing

Matchhamster heeft samen met de BI-specialisten van Modexpress een data warehouse-oplossing gerealiseerd. De operationele systemen van Modexpress zijn gekoppeld en bieden rapportage- en analytics.

Resultaat

De logistieke planning en afhandeling kan op dagbasis worden geoptimaliseerd. Het kunnen terugdringen van overbodige verplaatsingen betekent een enorme efficiencyslag – meer dan 25% verbetering.