AFP content monitoring

Uitdaging

Het achterhalen van vele duizenden gedupliceerde artikelen, gewijzigde teksten en tekstfragmenten over het hele internet in verschillende talen.

Oplossing

De Matchhamster Artikel Monitor applicatie, die op intelligente wijze de verspreiding van artikelen en andere teksten over het internet traceert. De applicatie biedt rapporten en interactieve dashboards om alle relevante inzichten te verkrijgen.

Resultaat

De medewerkers van AFP hebben on-demand toegang tot real-time inzichten en statistieken over de verspreiding hun teksten op het internet.